Försäkringskassan rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – Försäkringskassan

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.

Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

12 jan. 2023 — Försäkringskassan utreder behovet av arbetslivsinriktade åtgärder och samordnar insatser från hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, …

Arbetslivsinriktad rehabilitering – Försäkringskassan

Hälften av pengarna som arbetsgivaren lagt på insatsen kan återbetalas av Försäkringskassan. Som mest 10 000 kronor per anställd och år. För hela arbetsplatsen …

Information om arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, rehabiliteringsansvar, rehabiliteringsplan och vem som gör vad i processen.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – Sveriges Företagshälsor

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd | Sveriges Företagshälsor

Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses insatser för en arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga på grund av …

Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av …

Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete Svensk författningssamling 2014:2014:67 t.o.m. SFS 2018:900 – Riksdagen

6 sep. 2018 — Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, som den första juli ersatte arbetsplatsnära stöd, kan sökas för att stödja medarbetare att vara …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Nytt bidrag stöttar rehabilitering på arbetsplatsen – Previa

Nytt bidrag stöttar rehabilitering på arbetsplatsen | Falck (fd Previa)

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en arbetslös person, om denne omfattas av efterskydd i sjukförsäkringen AGS ( …

Det nya bidraget Arbetsplatsinriktat rehabstöd, som den första juli ersatte arbetsplatsnära stöd, kan sökas för att stödja medarbetare att vara kvar i eller återgå till arbete. Bidraget omfattar fler åtgärder än föregångaren och har höjts rejält till 10,000 kronor per ärende.

Frågor och svar om rehabiliteringsstöd – Afa Försäkring

Frågor och svar om rehabiliteringsstöd | Afa Försäkring

För att en arbetsgivare ska kunna få bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd måste denne anlita en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, …

Här hittar du vanliga frågor och svar om arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd.

Arbetslivsinriktad rehabilitering – Arbetsgivarverket

Arbetslivsinriktad rehabilitering

30 sep. 2022 — Du söker bidraget från Försäkringskassan. Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Arbetsgivare har inte något medicinskt …

Rehabilitering för dina anställda – Verksamt.se

11 okt. 2021 — Försäkringskassan har ett motsvarande arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som Afa Försäkring. Det ger också ger hälften av kostnaden för …

Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du som arbetsgivare ansvar för att rehabilitera personen.

Förebygg sjukskrivningar med rehabstöd – Suntarbetsliv

Det går ofta att förebygga en sjukskrivning genom stresshantering och annat individuellt stöd. Arbetsgivare kan söka finansiering för det hos Afa Försäkring.

Keywords: försäkringskassan rehabiliteringsstöd