Personalliggare skatteverket

Personalliggare – Skatteverket

Personalliggare | Skatteverket

Du som är byggherre ska anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan det faktiska byggandet startar. Det gör du enklast i tjänsten. … Du behöver ha …

Här kan du som företagare läsa mer om personalliggare.

Personalliggare, byggbranschen – Skatteverket

Personalliggare, byggbranschen | Skatteverket

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Det innebär att du …

Här kan du läsa om reglerna kring personalliggare i byggbranschen

Personalliggare (SKV 605) | Skatteverket

Du som bedriver verksamhet inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, restaurangbranschen eller tvätteribranschen måste …

Personalliggare (SKV 605)

Personalliggare, bygg | Skatteverket

Det måste finnas en personalliggare på alla byggarbetsplatser. Du som är byggherre ska anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten …

Sida om e-tjänsten personalliggare, bygg

Frågor och svar om personalliggare i byggbranschen

Frågor och svar om personalliggare i byggbranschen | Skatteverket

Entreprenören (den som utför byggverksamhet) ska omedelbart kunna visa personalliggaren för Skatteverket vid kontrollbesök. Byggherren behåller dock det …

Här kan du hitta svar på några av dem vanligaste frågorna om personalliggare i byggbranschen

Personalliggare – Skatteverket

Personalliggare | Skatteverket

Frågor och svar – Personalliggare.

Frågor och svar – Personalliggare

Så fungerar personaliggare – Skatteverket

En personalliggare kan föras manuellt (i bokform). Den ska då vara inbunden, och …

Personalliggare restaurang | Skatteverket

Du som bedriver verksamhet inom restaurang måste enligt lag föra personalliggare …

Här kan du som bedriver verksamhet inom restaurang läsa om att föra personalliggare.

Personalliggare – Rättslig vägledning – Skatteverket

Personalliggare | Rättslig vägledning | Skatteverket

En personalliggare är ett kontrollinstrument för Skatteverket. Personalliggaren ska innehålla uppgifter om den personal som deltar i verksamheten.

Kontrollbesök för personalliggare i vissa verksamheter

Kontrollbesök för personalliggare i vissa verksamheter | Rättslig vägledning | Skatteverket

Tillgänglighetsrekvisitet ska enligt Skatteverket inte ges någon annan innebörd för en elektronisk personalliggare som förs i restaurangverksamhet, …

Keywords: personalliggare skatteverket, skatteverket personalliggare